Σύνταξη

Η Συντακτική Επιτροπή (ΣΕ) της «Μαρξιστικής Σκέψης» είναι σήμερα τριμελής, αποτελούμενη από τους Χρήστο Κεφαλή, Τάκη Μαστρογιαννόπουλο και Γιάννη Τόλιο. Στην πορεία, η σύνταξη της «Μαρξιστικής Σκέψης» θα διευρύνεται με νέα μέλη της ΣΕ και στενούς συνεργάτες του περιοδικού.


Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής:

Στενοί Συνεργάτες: