Συντακτική Επιτροπή

Η Συντακτική Επιτροπή (ΣΕ) της «Μαρξιστικής Σκέψης» είναι σήμερα τριμελής, αποτελούμενη από τους Χρήστο Κεφαλή, Τάκη Μαστρογιαννόπουλο και Γιάννη Τόλιο. Στην πορεία, η σύνταξη της «Μαρξιστικής Σκέψης» θα διευρύνεται με νέα μέλη της ΣΕ και στενούς συνεργάτες του περιοδικού.

Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής:

1 Σύνταξη 3441
2 Τάκης Μαστρογιαννόπουλος 1140
3 Γιάννης Τόλιος 2480
4 Χρήστος Κεφαλής 1117