Στενοί συνεργάτες

Η Συντακτική Επιτροπή (ΣΕ) της «Μαρξιστικής Σκέψης» είναι σήμερα τριμελής, αποτελούμενη από τους Χρήστο Κεφαλή, Τάκη Μαστρογιαννόπουλο και Γιάννη Τόλιο. Στην πορεία, η σύνταξη της «Μαρξιστικής Σκέψης» θα διευρύνεται με νέα μέλη της ΣΕ και στενούς συνεργάτες του περιοδικού.

Στενοί συνεργάτες:

1 Andy Blunden 422
2 Helena Sheehan 404
3 Sean Sayers 404
4 Αλέξανδρος Χρύσης 825